رشته ها رو به چند روش میشه استفاده کرد:

۱.استفاده از علامت نقل قول تکی ‘ ‘ :ما با این علامت میتونیم رشته های خودمون رو مشخص کنیم مثل:

کد:

xxz

۲٫استفاده از علامت نقل قول ۲تایی ” “ : این علامت هم مثل نقل قول تکی عمل میکنه.و تفاوتی نداره

کد:

ttw
۳٫استفاده از سه علامت نقل قول ۲تایی: ””” از سه علامت نقل قول برای معین کردن رشته های چند خطی استفاده کنید.مثل:

کد:

qq