مقدار Metric Value در پروتکل Open Shortest Path First یا OSPF به چه شکل محاسبه می شود ؟
Open Shortest Path First Metric Value یا OSPF Metric Value به OSPF Cost Value نیز معروف می باشد. OSPF Cost Value مربوط به یک Route خاص با استفاده از محاسبه cost ارسال بسته های اطلاعاتی از شبکه مبدا به شبکه مقصد محاسبه می شود. Cost یک interface تا حد بسیار زیادی به پهنای باند موجود در روی آن interface بستگی دارد. این دقیقا مشابه همان مفهوم cost ای است که ما در Site ها در اکتیودایرکتوری داریم و بر همین اساس اگر مقدار cost یک interface پایین باشد به معنای بالا بودن سرعت و اگر مقدار cost یک interface بالا باشد به معنای پایین بودن سرعت آن interface است. برای مثال cost یک لینک WAN که ۱ مگابیت بر ثانیه است از cost یک لینک WAN با سرعت ۸ مگابیت بر ثانیه بالاتر است. OSPF از یک پهنای باند مرجع ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه برای محاسبه Cost Value استفاده می کند. فرمول محاسبه Cost به این شکل است که ابتدا ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه را تبدیل به بیت بر ثانیه می کنیم که می شود ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ تقسیم بر پهنای باند واقعی لینک که آن هم بر حسب بیت بر ثانیه است . بنابراین اگر سرعت یک لینک شبکه WAN مقدار ۸ مگابیت بر ثانیه باشد مقدار cost آن به شکل زیر محاسبه می شود :

xv

جدول زیر برخی از فاکتورهایی است که برای انتخاب بهترین مسیر برای رسیدن به مقصد در پروتکل های مختلف روتینگ استفاده می شود :

delay

اگر روتر چندین مسیر مختلف با یک Administrative Distance مشابه و Metric مشابه پیدا کند ویژگی Load Balancing به وجود می آید.نرم افزار IOS روترهای سیسکو محدودیت ۶ Cost برابر در مسیرها و Routing Table را دارد اما در برخی از پروتکل های روتینگ این مقدار یک سری محدودیت ها نیز دارد برای مثال در EIGRP به شما اجازه استفاده از ۴ عدد مسیر مشابه یا Equal Cost Route را می دهد. تقریبا برای همه پروتکل های مسیریابی مسیر با کمترین میزان Metric بهترین مسیر یا Route می باشد. امیدوارم مورد توجه شما قرار گرفته باشد. ITPRO باشید