راه اندازی لابراتوارهای مجازی و انجام آزمایش های خطرناک
زمانیکه ما می خواستیم شبکه را شروع بکنیم برای کار کردن با شبکه مجبور بودیم حتما یک سیستم دیگر در کنار خود داشته باشیم تا یک لابراتوار کوچک را بتوانیم ایجاد کنیم ، شاید باورتان نشود اما هر بار که قرار بود یک سناریوی جدید ایجاد کنیم کلی استرس داشتیم ، اما تصور کنید که همه سرورهای خود را مجازی سازی کرده اید ، در این میان شما می توانید چندین سرور را به عنوان سرور آزمایشی یا تستی در شبکه راه اندازی کنید و همه آزمایش های خطرناک و سناریو های لابراتواری شبکه را در آن انجام دهید بدون ترس و استرس از ایجاد شدن خرابی یا چیزی مشابه آن ، شما با قابلیت Snapshot می توانید به سادگی به حالت قبل از انجام سناریو باز گردید ، مخصوصا شرکت هایی که کار توسعه و طراحی نرم افزار انجام می دهند می توانند سرورهای تستی را در اختیار کارمندان خود قرار دهند تا بر روی آنها آزمایش های خود را انجام دهند. شما براحتی می توانید سیستم عامی موجود در ماشین مجازی را از شبکه ایزوله کنید و حتی دغدغه ورود به شبکه را نیز نداشته باشید ، این یک نعمت است ، الان شما دارید کفر نعمت می کنید ، به قول یکی از دوستان ITPRO ای زمانیکه VMware ارائه شد از شدت شادی گریه کردم و من واقعا این مسئله را درک می کنم.

vw

ba