ذخیره داده ها بر روی کامپیوتر کاربر (Client)

در گذشته این کار توسط کوکی ها انجام می شد. کوکی ها برای تعداد زیاد داده کارایی ندارد، زیرا کوکی ها با هر بار درخواست از سرور انتقال پیدا می کنند، که این باعث کاهش سرعت و عدم کارایی مناسب می شود.

در HTML5 داده ها با هر بار درخواست از سرور ارسال نمی شوند و فقط زمانی که نیاز به آنها داشته باشیم استفاده می شوند. همچنین امکان ذخیره مقدار زیادی اطلاعات بدون تاثیر منفی روی کارایی سایت نیز وجود دارد.

داده های سایت های مختلف بصورت key/value ذخیره می شوند و هر وب سایت فقط به داده هایی که خودش ذخیره کرده می تواند دسترسی پیدا کند.

HTML5 از JavaScript برای ذخیره سازی و دسترسی به داده ها استفاده می کند.