– شرح دکمه های نوار ابزار استاندارد برنامه (قابل دستیابی از منوی Commands):
Test : این گزینه هم فایل فشرده شما را از نظر نداشتن خرابی و درست آرشیو شدن تست می کند.