– شرح دکمه های نوار ابزار استاندارد برنامه (قابل دستیابی از منوی Commands):
Protect : با این گزینه میتوانید به فایل فشرده rar خود یک امضا بیفزاید یا فایل را از دست کاری شدن یا اضافه شدن یا کم شدن فایل در امان نگه دارید.