Usenel URL بر دو نوع فرم است:

News: name-of news-group

News: message-id

فرم اول برای خواندن کامل یک گروه خبری مانند al.gothic یا www.infosystems..authoring.html استفاده می‌شود. اگر مرورگرتان Usenet URL را پشتیبانی کند. لیستی از مقالات یک گروه خبری را برای شما تهیه می‌کند. فرم دوم شما را قادر می‌سازد مقالات خبری خاص را بدست آورید. هر مقاله خبری دارد یک شناسه منحصر بفرد بنام Message id است : مانند:

<lemayct 76 jp.CWG@  netcom.com>

برای استفاده از Message id در یک URL و <> را از آن حذف کنید:

new: lemyet 76 jp .CW @  netcom.com
توجه داشته باشیدکه مقالات خبری بطور دائم نمی‌مانند و بر اثر مرور زمان حذف می‌شوند. بنابراین ممکن است یک Message id در محدوده زمانی خاص معتبر باشد ولی بعد از مدت کوتاه نامعتبر شود. اگر شما می‌‌خواهید اتصال دائمی بر یک مقاله خبری داشته باشید، شما بایستی آن مقاله را روی دیسک تان کپی کنید و به آن رجوع کنید. با هر دو فرم Usenet url اخبار از سرویس دهنده NNTP دریافت می‌شود.