چرا NAS ارزان تر است؟

NAS بخاطر اینکه از سیستم عاملی کوچکتر و سرویس های کمتری نسبت به یک فایل سرور (File Server) کامل برخوردار است ارزان تر است