دلیل هک شدن سایت

 

هک شدن از طریق رمز
هک شدن از طریق مهندسی اجتماعی
هک شدن سایت از طریق مشکلات نرم افزاری سایت
هک شدن سایت از طریق مشکلات سیستم عامل و برنامه های جانبی
هک شدن سایت از طریق سرور