حلقه ها:
دستور while :
این دستور بک حلقه ایجاد میکنید و درون این حلقه ما میتونیم یک بلوک قرار بدیم و تا وقتی که شرط حلقه برقرار باشه بلوک دستورات اجرا میشه و اگه شرط برقرار نباشه دستور حلقه اجرا نمیشه.

شکل کلی دستور:

tes

این دستور توضیح خاصی نداره و با تمام جزئیات آن در مثالها آشنا میشیم.

مثال:این مثال ساده ترین کاربرد while هست:

nimz

در مثال بعدی برنامه از متغییر a تا b را میشمارد:
کد PHP:

roy

یک نکته کوچک و مهم:در پایتون ما میتونیم دو خط دستور رو در یک خط بنویسیم. و این دستور هارو با سمی کالن ( ; ) از هم جدا کنیم.در مثال بالا

موجود هست.

حالا بیایم مثال بالا رو یکم توسعه بدیم.و متغییر ها رو خودمون تغییر بدیم:

کد PHP:

55