ado delete
ما از دستور DELETE اس کیو ال برای حذف رکورد از جدول بانک اطلاعتی استفاده می کنیم

ما می خواهیم رکوردی را از جدول Customers که در بانک Northwind است حذف کنیم

به دو صفحه نیاز داریم :

 

test2.asp

test1.asp