دستور Border radius در CSS3

نحوه استفاده از این دستور در زبان CSS به صورت زیر می باشد :

fk

دستور بالا تگی با خاصیت کلاس selector را گوشه های این المنت رو به میزان ۱۰ پیکسل گرد خواهد کرد . توجه داشته باشید که در خط های بعدی دستور border radius دستوراتی برای اعمال این دستور در مرورگر های مختلف می باشد که اگر حتما می خواهید صفحه شما در تمامی مرورگر ها به یک شکل باشند باید از این دستور ها استفاده کنید .

توجه داشته باشید که مقدار دستور border radius می تواند به صورت واحد های مختلف زبان css مانند em , percent , px,… باشد

تغییر جز به جزء گوشه ها

جهت تغییر هر یک از گوشه های المنت در این دستور به صورت زیر تنظیم می شود :

bb

vv

در دستور بالا با توجه به شکل ترتیب گرد کردن گوشه اشیاء مشخص شده است که در واقع عدد هایی که در دستور border radius به کار رفته اند دقیقا باید مطابق شکل تنظیم شوند مانند دستور زیر :

sele

نکته : برای گرد کردن شئ و تبدیل آن به یک دایره باید میزان border radius را برابر %۱۰۰ قرار دهیم