این دستور مجوز همه فایل*ها و دایرکتوری*های / را به ۰ تغییر می*دهد! در نتیجه بعد از اجرای این دستور هیچ دستوری قابل اجرا نخواهد بود (حتی chmod) و امکان بازگردانی مجوز به حالت پیش فرض ممکن نیست.
Fork Bomb

کد:

oopi