در ادامهء مبحث افکت ها در جی کوئری به قسمت دستورات پشت سر هم (زنجیره ای) در (جی کوئری) jquery می رسیم که این موضوع را در این آموزش ا مثال با هم به طور کامل یاد خواهیم گرفت:

در جی کوئری می‌توان از خصوصیت فراخوانی زنجیره‌ای متدھا استفاده نمود و این باعث می‌شود چندین کد فقط در یک سطر قرار گیرد و در نتیجه کد بسیار مختصر گردد.

در مثال زیر می‌خواهیم تمام عناصر تگ <div> در صورتی که دارای کلاس notLongForThisWorld باشند را مخفی (با فید شدن) کنیم.

;()div.notLongForThisWorld”).fadeOut”)$

یکی از مزیت‌های اکثر متدهای قابل اجرا بروی مجموعه عناصر انتخاب شده آن است که خروجی خود آنها مجموعه‌ای دیگر است. به این معنا که خروجی این متد، آماده اعمال یک متد دیگر است.
فرض کنید در مثال بالا بخواهیم پس از مخفی کردن هر تگ <div> بخواهیم یک کلاس به نام removedبه آن بیافزاییم. به این منظور می‌توان کدی مانند زیر نوشت:

;(“div.notLongForThisWorld”).fadeOut().addClass(“removed”)$

این زنجیره متدها می‌توانند به هرتعداد ادامه پیدا کند.