هسته دابلین ساده

دسته عناصر متادیتای هسته دابلین ساده شامل ۱۵ عبارت زیر می‌شود:

Title یا عنوان
Creator یا سازنده
Subject یا موضوع
Description یا توضیح
Publisher یا ناشر
Contributor یا فرد سهیم
Date یا تاریخ
Type یا نوع
Format یا فرمت
Identifier یا شاخص
Source یا منبع
Language یا زبان
Relation یا ارتباط
Coverage یا پوشش
Rights یا حقوق

هر عبارت هسته دابلین کاملا داوطلبانه بوده و می‌توان آن را تکرار کرد. DCMI  روش‌های استاندارد برای  اصلاح عناصر را مشخص کرده و افراد را به استفاده از روش‌های کدگذاری و شماهای لغت نامه‌ای تشویق می‌کند. هیچ ترتیب از پیش تعیین شده‌ای برای نشان دادن یا استفاده کردن از هسته دابلین وجود ندارد.  هسته دابلین در سال ۲۰۰۶ در استاندارد ISO 15836 قرار گرفته و به عنوان داده‌های مبتنی سطحی-پایه‌ای استفاده شده است که منابع یادگیری را در ISO/IEC 19788-2 Metadata  برای منابع یادگیری (MLR) — Part 2: Dublin Core elements تنظیم می‌کند. این منابع توسط ISO/IEC JTC1 SC36 طراحی شده‌اند.

اطلاعات کامل در مورد تعریف عناصر و ارتباط کلمات را می‌توانید در فهرست متادیتای هسته دابلین مشاهده کنید.