این قانون را بخاطر داشته باشید:
اگر یک هکر بخواهد به سیستم تان وارد شود,این عمل را انجام خواهد داد و هیچ کاری دراین باره نمیتوانید انجام دهید.
تنها چیزی که میتوانید انجام دهید دشوارکردن ورود برای آن است

Hacktivism
شخصی که از طریق هک کردن اقدام به ارسال مقالات سیاسی یا اجتماعی میکند.این اشخاص ممکن است برای ایجاد اختلال در ترافیک شبکه یا سردرگمی ,بدون مجوز وارد سیستم ها شوند,وبرای نمایش مطالب درخصوص یک مشکل خاص اقدام به تغییر صفحات وب یا پست الکترونیکی نمایند.

دسته بندی های هکر
Black Hats(کلاه سیاه)
فردهایی با مهارت کامپیوتری شگفت آور ,با اهداف بدخواهانه یا فعالیت های مخرب.همچنین به عنوان Cracker ها شناخته شده اند

White Hats(کلاه سفید)
فردهایی با مهارت های هکر حرفه ای و استفاده شان برای مقاصد تدافعی.همچنین به عنوان تحلیل گران امنیت (Security Analysts) شناخته شده اند

Gray Hats(کلاه خاکستری)
فردهایی که هر دو کار مهاجمی و تدافعی در زمانهای گوناگون را انجام میدهند

Suicide Hackers(هکرهای انتحاری)
فردهایی که با دانستن اینکه با به بارآوردن یک وضعیت وخیم یک اتفاق برای سازمان هیچ نگرانی از به زندان افتادن ۲۰,۳۰ سال برای اعمالشان ندارند.بطور مثال شخص از بانک یا حسابی مبلغ یک میلیارد دلار به سرقت میرود با توجه به این نکته که بعد از آزادی از زندان مبلغ زیادی در دست خواهد داشت دست به این عمل میزند