در هر لیست هر کدام از داده ها یا مقدار ها دارای شماره یا اندیسی می باشند که این عدد به طور خودکار از سمت چپ لیست به هر مقدار داده می شود عدد اندیس بین صفر و بی نهایت است و به ترتیب از چپ به راست به مقدار های درون لیست داده می شود.

88

در مثال بالا رشته ی ‘mahdy’ با اندیس ۰ و عدد ۲۰ با اندیس ۱ و عدد اعشاری ۱٫۲ با اندیس ۲ مشخص می شوند برای بدست آوردن داده ی یک اندیس کافی است فقط اندیس مورد نظر را درون [] جلوی نام لیست قرار دهیم.
کد PHP:

54
باید دانست که همیشه لیست ها همانند نمونه بالا ساده نیستند و ممکن است یک لیست درون لیست دیگری قرار داشته باشد. برای دستیابی به داده ی لیست درونی تر باید از روش پیچیده تری استفاده نمایید. برای روشنتر شدن مطلب لطفا به مثال زیر توجه کنید:

12