برای این کار کافیست به سایت جی کوئری بروید و فریم ورک را دانلود کنید. دقت کنید که برای دانلود دو تا گزینه دارید. PRODUCTION  و DEVELOPMENT تفاوت چندانی با هم ندارند. در آینده سر فرصت تفاوت این دو را برایتان خواهم گفت. ما برای آموزش از نسخۀ پانزده کیلوبایتی PRODUCTION استفاده می کنیم.