دریافت اطلاعات ارسالی از سرور

شیء EventSource برای دریافت اطلاعات در Updateهای ارسالی از طرف سرور به کار می رود.

بلافاصله بعد از ایجاد شیء EventSource، این شیء تمام رویدادهایی که در URL تنظیم شده اتفاق می افتد را گوش می دهد (Listening).

شکل کلی استفاده از این شیء بصورت زیر است:

cvv

خروجی:

m

توضیح کد بالا:

در خط اول یک شی جدید EventSource با نام source ایجاد کرده و صفحه demo_sse.php را به عنوان URL یا آدرس فایلی که Update را به صفحه ارسال می کند تعیین کرده ایم.
– هر زمان که Update جدیدی دریافت شود رویداد onmessage اجرا می شود.
– هر زمان که رویداد onmessage اجرا می شود نتیجه خروجی در عنصر با id معادل “result” به روز رسانی می شود. (آپدیت ارسالی در شی event.data قرار دارد)