آموزش دادن و یاد گرفتن در مورد مفهوم شبکه بحثی است بسیار وسیع و گسترده و هر چه در مورد شبکه و جنبه های مختلف آن بیاموزیم باز هم نکته ای هست که از قلم میفتد. سیگنالینگ SIP  در شبکه از این دست مسائل است که ما در این آموزش یک نگاه کامل در مورد آن داریم:

سیگنالینگSIP یکی از سیگنالینگ‌های کنترلی در شبکه‌های نسل جدید و در لایه کنترل هسته این شبکه‌ها یعنیIMS می‌باشد. این سیگنالینگ در ابتدا برای VOIP بهره‌برداری شده است اما با افزودن برخی سرآیندها و تعریفRFCهای جدید درIETF می‌تواند آن را در محیط IMS نیز استفاده نمود و تمام سرویس‌های شبکه‌های نسل جدید را از طریق آن برای کاربران فراهم نمود.

این سیگنالینگ دارای سرورهایی می‌باشد که هر کدام بخشی از کارهای کنترلی سیگنالینگSIP را بر عهده دارند. سرورSIP ای که انتقال داده‌ها و شناسه‌های کاربر را به سرور دیگری انجام می‌دهد در مد redirect می‌باشد و سروری که درخواست‌های کاربر را اجرا می‌کند و ارتباط را برقرار می‌سازد، یک Proxy می‌باشد. سرور Proxy این امکان را دارد تا درخواست کاربر را به یکProxy سرور دیگری ارسال نماید. پس سرورRedirect سروری است که اعلام می‌نماید که کاربر مقصد به سرور‌ دیگری متصل می‌باشد و سرورProxy درصدد برقراری درخواست ارسال شده می‌باشد. در صورتی که کاربرSIP ، درخواستی را به سرورredirect می‌دهد. این سرور اعلام می‌کند که کاربر مربوطه به یک Proxy server دیگری مراجعه نموده است. بنابراین درخواست کاربر اول به سرویس‌دهنده مقصد ارسال می‌شود. معادل با سرورهای SIP در شبکه IMS عنوان‌های P-CSCF,I-CSCF و S-CSCF تعریف شده است که سرورهای اصلیP-CSCF و S-CSCF می‌باشند. سرورP-CSCF اولین سرور و نود ارتباطی کاربر با شبکهIMS می‌باشد. سرویس‌های کیفیت سرویس(QOS) فشرده‌سازی پیام و برخی سرویس‌های امنیتی نظیر یکپارچگی و رمزنگاری در این سرور پیاده‌سازی و نهایی می‌شود. الگوریتم‌های مربوط به فشرده‌سازی پیام SIP و یا QOS در این سرور نگهداری و توافق می‌شود. در صورتی که محیط انتقال پیامSIP، به یک محیط reliable نیاز نداشته باشد، بهتر است سیگنالینگ SIP بر روی UDP که سبکتر می‌باشد، اجرا شود و تنها در صورت لزوم از TCP استفاده شود. زیرا TCP ( و هر پروتکلreliable دیگری )درخواست ارسال شده را هر نیم ثانیه یکبار می‌فرستد تا زمانی که پاسخ را دریافت نماید. این یک حسن است که کیفیت سرویس و اطمینان از دریافت پیام توسط مقصد را بالا می‌برد، اما باعث کندی در شبکه و نیز افزایش تعداد سیگنالینگ‌ها نیز می‌شود.

به طور عام SIP یک سیگنالینگ برای شبکه‌های با پهنای باند زیاد می‌باشد. پروتکل‌های لایه انتقال به دلیل تاثیری که بر روی ‌call set up دارند اهمیت می‌یابند و این مساله در QOS اهمیت دارد زیرا وقتی یک پیام گم میشود، می‌بایست پیامی دیگر ارسال گردد. به این ترتیب فشرده‌سازی و اندازه پیام‌ها نیز اهمیت می‌یابد. زمان‌بندی در سیگنالینگ‌هایی که با لایه کاربرد ارتباط دارند اهمیت زیادی دارد و افزایش اندازه پیام‌ها مشکلات ارتباطاتی را ایجاد می‌کند. و با fragmentation و skew نمی توان کاری کرد. به همین دلیل هنوز فشرده‌سازی پیام در این سیگنالینگ اهمیت دارد. روش فشرده‌سازی پیام در سیگنالینگSIP با نام SigComp تعریف شده است. روش‌های فشرده سازی در استفاده از سربار فشرده شده و یک abbreviation برای متن پیام می‌باشد که در جدولی این abbreviation توافق شده است.