دامنه .com

دامنه های سطح بالا ، که همچنین به عنوان یک TLD شناخته می شوند ، به دامنه هایی که در بالای سلسله مراتب سیستم نام دامنه میباشند می گویند .
در زیرسیستم نام دامنه ، آدرس اینترنتی شامل چهار عنصر میباشد، Server prifix (پیشوند سرور) ، domain name  ( نام دامنه ) ،  domain suffix ( پسوند دامنه) و کد کشوری ( این تنها عنصر اختیاری میباشد) . TLD ها یا دامنه سطح بالا،  به طور مداوم کنواسیون نامگذاری چیزهایی مانند http://www.regiran.com را دنبال می کند.
برای سال ها تنها تعداد کمی از دامنه های سطح بالا ، مانند .com ( برای تجارت) ، .gov ( برای دولت ها ) ، و .org ( برای سازمان ها ) وجود داشت . ( شما می توانید ببینید که چگونه سیستم نام دامنه (DNS  ) نام دامنه را مختصر می کند اگر شما مختصر دولتی را در آدرس سایت دیدید می توانید بفهمید که سایت در کدام کشور فعالیت دارد ) . با این حال بدلیل رشد انفجاری اینترنت دردنیا ، نیاز شدید برای دامنه های سطح بالا پیدا شد . به همین دلیل ICANN ( شرکت اینترنتی برای نام و ارقام تخصیص یافته ) چندین دامنه سطح بالا را به DNS اضافه کرد.
در حال حاضر نام های دامنه که در زیر دامنه های سطح بالا عمومی قابل دسترسی میباشند عبارتند ، .aero ، .biz ، .cat ، .com  ، .coop ، .info ، .jobs ، .mobi ، .museum ، .name ، .net ، .org ، .pro و .travel میباشند .
علاوه بر TLD ها همچنین دامنه سطح بالا با کد کشوری (ccTLDs) در DNS وجود دارند . اینها به کشور های خاص یا مناطق جغرافیایی معین نامیده می شوند مثلا .ir برای ایران. دامنه .com جهت ثبت بهترین نوع دامنه و توصیه شده می باشد. جهت ثبت دامنه کلیک نمایید.