پس از آدرس هر سایت کلمه ای سه و یا دو حرفی قرلر دارد که اصطلاحا به آن دامنه سایت می گویند که حوزه فعالیت سایت را مشخص می کند . مثل آدرس سایت سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که از کلمات
IRIB .IR  تشکیل شده است در این آدرس IR  دامنه سایت می باشد و به معنی کشور ایران می باشد
یا مثل WW.YAHOO.COM  که COM  دامنه سایت های تجاری و اقتصادی می باشد
یا مثلsanjesh . org  که org  دامنه سایت های سازمان ها می باشد . و دامنه های دیگر ………