عبارت‌های متادیتای هسته دابلین، دسته‌ای از عبارت‌های لغتی هستند که می‌توان از آنها برای تعریف منابعی استفاده کرد که باید کشف شوند. کشف شدن بدین معناست که انسان یا ماشین، بتواند معنای این کلمات را تشخیص داده و درک کند. این عبارت‌ها را می‌توان برای توضیح  انواع متفاوت منابع وب مانند فیلم، تصویر، صفحه وب، و غیره، منابع فیزیکی مثل کتاب و اشیایی مثل آرت ورک‌ها بکار برد. لیست کامل عبارت‌های متادیتای هسته دابلین را می‌توانید در وب‌سایت Dublin Core Metadata Initiative پیدا کنید.  دسته اولیه کلمات شامل ۱۵ عبارت می‌شد که به نام دسته عناصر متادیتای هسته دابلین شناخته می‌شوند. این عبارت در داکیومنت‌های استاندارد زیر قرار گرفته‌اند:

IETF RFC 5013[5]
ISO Standard 15836-2009[6]
NISO Standard Z39.85[7]

متادیتای هسته دابلین را می‌توان برای اهداف متفاوتی به کار برد. این اهداف می‌توانند از یک توضیح ساده منبع، تا ترکیب کردن لغات از استانداردهای متادیتاهای متفاوت و یا ارائه قابلیت عملکرد ترکیبی لغات متادیتا در ابر داده‌های لینک شده و کاربردهای وب معنایی، متفاوت باشند.