در لیست زیر خواص مهم و پر کاربرد شی Navigator قرار دارد . برای دریافت اطلاعات بیشتر و مثال های عملی بر روی نام آنها کلیک کنید :

نام خاصیت شرح
appCodeName این خاصیت نام تعیین شده ویژه ( اسم رمز ) مربوط به نسخه مرورگر مورد استفاده را بر می گرداند . مثال : مثلا نام ویژه نسخه Mozilla ، IE7 است .
appName این خاصیت نام کامل مرورگر مورد استفاده را بر می گرداند .
appVersion این خاصیت پلتفرم و ورژن مرورگر مورد استفاده را بر می گرداند .
browserLanguage این خاصیت زبان مرورگر مورد استفاده را بر می گرداند .
cookieEnabled این خاصیت یک مقدار Boolen را بر می گرداند ، که مشخص می کند آیا مرورگر مورد استفاده از قابلیت cookie پشتیانی می کند ، یا خیر .
cpuClass این خاصیت کلاس CPU مورد استفاده در کامپیوتر کاربر استفاده کننده از مرورگر را بر می گرداند .
onLine این خاصیت یک مقدار Boolen را بر می گرداند ، که مشخص می کند آیا مرورگر در حالت OnLine است یا خیر .
platform این خاصیت پلتفرم سیستم عامل کامپیوتر کاربر استفاده کننده از مرورگر را بر می گرداند .
SystemLanguage این خاصیت زبان سیستم عامل کامپیوتر کاربر استفاده کننده از مرورگر را بر می گرداند .