استفاده از Cygwin

Cygwin مجموعه ابزارهایی است که تجربه ای شبیه لینوکس را در ویندوز ارایه می دهد. البته Cygwin روشی برای اجرای برنامه های لینوکسی موجود در ویندوز نیست. در واقع Cygwin به شما تجربه خط فرمان لینوکس که با نام ترمینال شناخته می شود را خواهد داد که اکثر برنامه های تحت این محیط را اجرا خواهد کرد. حتی با Cygwin می توانید یک سرور OpenSSH نصب کرده و دسترسی SSH به سیستم ویندوزی خود داشته باشید. این می تواند یک راه حل برای کسانی باشد که به برخی قابلیت های لینوکس روی ویندوز احتیاج دارند. اما تاکید می کنیم که Cygwin تمام قابلیت های لینوکس را به شما ارایه نخواهد داد.

kii