برای رفع خطای Unable to read the User data files for username در دایرکت ادمین پس از ورود به سرور از طریق خط فرمان لینوکس ، وارد مسیر زیر شوید

cd /usr/local/directadmin/scripts

سپس با دستور زیر یوزر مربوطه را اصلاح کنید ، به جای username نام کاربری اکانت دارای مشکل و به جای domain ، دامنه اصلی اکانت را وارد نمایید

fix