این خاصیت شماره پورت ( port number ) سرور جاری صفحه را نمایش می دهد.از مقدار port صفحه می توان برای مقاصد مختلف استفاده کرد. مقدار پیش فرض این خاصیته برای پروتکل HTTP عدد ۸۰ و برای پروتکل FTP عدد ۲۱ است . همچنین مقدار این خاصیت می تواند در سرور های محلی ( local ) متفاوت باشد.
Syntax:location.port