این خاصیت یک مقدار Boolen ( نوع True یا False ) را بر می گرداند ، که تعیین می کند آیا قابلیت ایجاد و خواندن کوکی ( cookie ) در مرورگر شما فعال است یا خیر .

کوکی ( cookie ) متغیری است که بر روی کامپیوتر کاربر ذخیره شده و هر بار که کاربر آن صفحه را باز کند ، مقدار آن توسط مرورگر خوانده شده و می تواند مورد استفاده قرار بگیرد . از کوکی ها معمولا برای ثبت و ذخیره کردن اطلاعاتی همچون نام کاربری و رمز ورود به سایت ها و سایر اطلاعات شخصی کاربران استفاده می شود . در بخش های بعدی به طور کامل تر به بحث درباره نحوه ایجاد و خواندن کوکی ها خواهیم پرداخت .
شکل کلی استفاده از این خاصیت به شرح زیر است :

Syntax navigator.cookieEnabled

نکته : خروجی این خاصیت یک مقدار Boolen ( نوع True یا False ) است . اگر مقدار بازگشتی True باشد ، مرورگر قابلیت ایجاد و خواندن کوکی را داراست و در صورت برگشت مقدار False ، آن قابلیت را نداشته و یا قابلیت غیر فعال شده است .