این خاصیت نام ویژه ( نام کد ) مرورگر مورد استفاده را بر می گرداند .
نام کد ، نامی خاص است که از سوی شرکت سازنده برای نام گذاری و مشخص کردن یک ورژن از مرورگر تعیین می شود . این نام بیشتر یک اصطلاح عامیانه است و کاربرد خاصی ندارد . مثلا نام ویژه مرورگرهای Mozilla , Internet Explorer است . شکل کلی استفاده از این خاصیت به صورت زیر است :
Syntax     navigator.appCodeName

نکته : خروجی این خاصیت یک مقدار رشته ای ( String ) است .