خاتمه دادن به یک Web Worker

زمانی که یک شیء Web Worker ایجاد می شود، تا زمانی که به کار آن خاتمه ندهید، برای دریافت پیام های ارسالی گوش می دهد. (حتی بعد از پایان اسکریپت خارجی)

برای خاتمه دادن به کار یک Web Worker و آزاد کردن منابع مرورگر و کامپیوتر، از متد ()terminate استفاده کنید:

ter
Web Worker و DOM

از آنجایی که Web Workerها در فایل های خارجی تعریف می شوند، اشیاء JavaScript زیر نمی توانند به آن دسترسی داشته باشند:

شیء window
شیء document
شیء parent