حذف لوگو وردپرس از نوار ابزار

امروز قصد دارم که یک هک کاربردی بسیار مناسب را برای شما کاربران رجیران  آموزش بدهم که توسط آن میتوانید لوگو نوار ابزار وردپرس را حذف کنید . خب برای انجام این کار افزونه هایی هم وجود دارد ولی همیشه استفاده از کد جهت بالاتر بردن امکانات سایت بهتر از افزونه است .

قبل از انجام هر کاری از فایل فانکشن قالب خود یک بکاپ تهیه نمائید. سپس کد زیر را در جای مناسب در فایل فانکشن  قرار دهید.

۱
۲
۳
۴
<pre class="prettyprint prettyprinted" style="color: #000000;"><span class="kwd" style="color: #000088;">function</span><span class="pln"> annointed_admin_bar_remove</span><span class="pun" style="color: #666600;">()</span><span class="pun" style="color: #666600;">{</span><span class="kwd" style="color: #000088;">global</span><span class="pln"> $wp_admin_bar</span><span class="pun" style="color: #666600;">;</span><span class="com" style="color: #880000;">/* Remove their stuff */</span><span class="pln">
        $wp_admin_bar</span><span class="pun" style="color: #666600;">-></span><span class="pln">remove_menu</span><span class="pun" style="color: #666600;">(</span><span class="str" style="color: #008800;">'wp-logo'</span><span class="pun" style="color: #666600;">);</span><span class="pun" style="color: #666600;">}</span><span class="pln">
add_action</span><span class="pun" style="color: #666600;">(</span><span class="str" style="color: #008800;">'wp_before_admin_bar_render'</span><span class="pun" style="color: #666600;">,</span><span class="str" style="color: #008800;">'annointed_admin_bar_remove'</span><span class="pun" style="color: #666600;">,</span><span class="lit" style="color: #006666;">0</span><span class="pun" style="color: #666600;">);</span></pre>

 

برای اینکه این بدون هیچ مشکلی این کارو انجام بدید. این کد رو بعد از >?php اول فانکشن قرار بدین یا در آخرین سطر فایل فانکشن قبل از ؟> .