جلوگیری از مشکل چک کردن لینک های  مرده خارجی

۱- هر بار که صفحه ای را در وب سایت خود Upload می کنید، همه لینک های آن را چک کنید. البته اگر اینترنت پر سرعت نداشته باشید اینکار برای شما تبدیل به عذابی بزرگ می شود.

۲- از یکی یا همه لینک های زیر استفاده کنید تا لینک های وب سایت خود را چک کنید.

– Net Mechanic – http://www.netmechanic.com

– Dr Watson – http://www.watson.addy.com

۴- چندین نرم افزار برای چک کردن لینک ها مرده وجود دارند که لینک ها را روی کامپیوتر خود شما چک می کنند. که در اینجا به دو تا از آنها اشاره می کنیم:

– Info link checker

– Link scan

این نرم افزار ها را می توانید مجاناً در اینترنت پیدا کنید.

یک صفحه خطای ۴۰۴ اختصاصی بسازید

یک صفحه خطای ۴۰۴ مخصوص وب سایت خود بسازید، به گونه ای که ساده باشد. در این صورت به جای اینکه یک خطای ۴۰۴ به مرورگر کاربر فرستاده شود صفحه مورد نظر شما برای او نمایش داده می شود. در این صفحه شما می توانید به خاطر بروز مشکل عذر خواهی کنید. همینطور در این صفحه می توانید لینک هایی قرار دهید که از سردرگمی کاربر جلوگیری کند. یا حتی می توانید از آنها خواهش کنید این امر را به شما اطلاع دهند.

خلاصه

لینک های مرده در همه وب سایت ها یک فاکتور ارزیابی هستند. هر چه تعداد لینک های مرده بیشتر باشد یعنی این وب سایت کمتر مورد بازنگری قرار می گیرد. و بسیاری از موتور های جستجو وب سایت هایی را که دارای تعداد زیادی لینک مرده هستند در رتبه بندی خود تنزل می دهند. اگر می خواهید وب سایت شما حرفه ای به نظر بیاید باید به طور مرتب لینک های خود را چک کنید.