جدا کردن ستون‌ها از یکدیگر

برای حرکت دادن ستون‌ها به چپ از کلاس‌های .offset* استفاده می‌کنیم. هر کلاس حاشیهٔ راستی به اندازه یک ستون به طرف چپ ایجاد می‌کند .برای مثال، .offset4 به اندازه ۴ ستون .span4 آن را حرکت می‌دهد.

nn

 

row