می توانید با جایگزین کردن تگ img همراه با class یا id ، عکس خاصی را مورد بررسی قرار دهید .
جایگزین عکس های خراب به صورت اتوماتیک :
۱۲۳$(‘img’).error(function(){$(this).attr(‘src’, ‘img/broken.png’);});

گهگاهی ما برای تغییر عکس های خراب در سایت ، نیاز به تغییر آن ها با عکس دیگری داریم که این کار راحتی نیست .
با اضافه کردن قطعه کد بالا می توانیم به صورت اتوماتیک عکس های خرابمان را با عکسی دیگر جایگزین کنیم .
حتی اگر شما هیچ عکس خرابی در سایتتان ندارید ، این قطعه کد آسیبی به سایتتان نمیزند .