ثبت مجدد دامنه منقضی شده در صورتی که هاست در مکان خود باشد چه زمان شروع بکار خواهد کرد

فرض اینکه DNS و هاست همچنان در مکان خودشان باشند، دامنه طی ۴۸ ساعت بعد از ثبت مجدد شروع به کار خواهد کرد. ما دامنه را فوراً در ریشه (Root) قرار می‌دهیم . این تأخیر به دلیل انتشار از سمت ریشه(Root) انجام می‌شود.