انتظار ما از پایتون فقط چاپ کردن عبارت سلام دنیا! نیست.ما انتظار زیادی داریم و میخواهیم کدهایی بنویسیم که از ما داده دریافت کرده و بعد انجام

یکسری عملیات روی این داده ها به ما اطلاعات دلخواهمون رو برگردونه.این کار در پایتون با استفاده از ثابت ها و متغییرهای تعریف شده امکان پذیره.

مقدار یا داده یکی از اصلی ترین و مهم ترین اجزای یک کد و اساسی ترین موضوع در برنامه نویسی میباشد.مثل عدد و حرفها تعاریف زیادی در بر دارد.