<time>

اطلاعات تاریخ و زمان، استفاده بسیاری در صفحات وب دارند. به طور مثال در انتهای پست ها جهت نمایش تاریخ انتشار پست. نمایش تقویم در وب و… متاسفانه تا قبل از آمدن html5، استاندارد خاصی برای نمایش اطلاعات تاریخ و زمان وجود نداشت، و طراحان وب هر کس به سلیقه خود از هر تگی استفاده می کرد، به طور مثال از تگ p یا span یا headingها , و یا …، اما تگ time این مشکل را حل کرده و برای نمایش تاریخ، زمان، و یا تاریخ و زمان با یکدیگر، استفاده می شود.

به طور مثال :

time

این تگ باعث می شود، راحت تر بتوان بر روی اطلاعاتی از این قبیل کنترل کرد.