<output>

این تگ برای نمایش خروجی توابع جاوا اسکریپت، php و سایر زبان ها به کار می رود. به طور مثال فرض کنید، یک ماشین حساب با استفاده از جاوااسکریپت نوشته باشیم. تگ نمایش خروجی عملیات ریاضی بایستی تگ output باشد. یا در یک فرم لاگین پس از چک کردن username و password توسط دستورات php، پیغام خروجی درست بودن یا اشتباه بودن بایستی در تگ output قرار گیرد.

به کد زیر دقت کنید :

script

همانطور که می بینید، برای نمایش خروجی از تگ output استفاده کرده ایم.