<details>

تگ بعدی که برای کنترل تگ های دیگر استفاده می شود، تگ details می باشد. این تگ برای توضیح های بیشتر، یا به عنوانی ارائه جزییات بیشتر یک مطلب استفاده می شود. این تگ یه حالت فروریختی یا collapsible برای متن مورد نظرمان ایجاد می کند.

درضمن درون آن از تگ دیگری با نام <summary> استفاده می شود که حاوی توضیح اصلی خواهد بود.

جهت بهتر روشن شدن مطلب، به مثال زیر دقت کنید.

<p>من شهر علم هستم و علی درِ آن است. هرکس می خواهد به این علم برسد باید از درِ آن وارد شود.
<details>
<summary> پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم</summary>
شواهد التنزیل، جلد ۱، صفحه۸۱
</details>
</p>

نتیجه در مرورگر :

au

که با کلیک بر روی نام پیامبر (ص) سایر توضیحات به شکل فروریختی نمایش داده خواهد شد