#تگ های قدرتمند
توییتر و فیسبوک، به #هشتگ عادت کرده اند، اما گوگل پلاس از آنها به روشی کاملاً متفاوت برای دسته بندی و پیشنهاد کردن محتوا استفاده می کند. گوگل از #تگ ها و تحلیل معنایی برای مشخص کردن رابطه بین موضوعات استفاده می کند. برای مثال، #تگ زیر را برای #linkbuilding در نظر بگیرید. توجه کنید که گوگل موضوعات مرتبط با لینک سازی را نشان می دهد.
لینک بیلدینگ و هشتگ در گوگل+
پست های هم کنشی این رابطه ها تصادفی نیستند. در واقع، مارک ترافاگن نشان می دهد که چطور شما می توانید این رابطه را با تگ کردن مقالات خود به گوگل “آموزش” دهید. تنظیمات پایه گوگل طوری است که #تگ را خودکار به هر مقاله ای که متن کافی داشته باشد، اضافه می کند. بهترین کار، اضافه کردن #تگ های مرتبط خودتان در پایان یا میانه هر مقاله است.