تکنولوژی DOM ، یکی از ابزارهای  برنامه نویسی موجود بمنظور استقرار یک سند XML  در حافظه ، تفسیر و پردازش  است . ابزار فوق ، اغلب توسط برنامه های VB و ASP بمنظور پردازش  فایل های XML استفاده می گردد . DOM بمنزله یک شی بوده که برنامه نویسان با استفاده از آن ، امکان فعال نمودن ، ویرایش و ذخیره یک فایل XML را بدست می آورند