تولید اعداد صحیح تصادفی بین صفر و عددی دلخواه :

برای اینکه اعداد تصادفی تولید شده رو از حالت اعشاری دربیارید و اعداد رو به صورت صحیح و بدون قسمت اعشاری داشته باشید باید از متد ()Math.floor استفاده کنید . این تابع یک عدد اعشاری رو به عنوان ورودی میگیره و خروجیش جزء صحیح اون عدد هست . جزء صحیح همون بزرگترین عدد صحیح کوچکتر از یک عدد اعشاریه . پس برای تولید اعداد صحیح بین ۰ تا یک عدد دلخواه مثل ۱۰۰ ، کد رو به شکل زیر داریم :

ppf

در این کد ابتدا یک عدد اعشاری بین ۰ و ۱ توسط تابع random تولید میشه ، بعد ضرب در ۱۰۰ میشه و سپس عدد حاصل ،که یک عدد اعشاری بین ۰ تا ۱۰۰ هست ، جزء صحیحش توسط متد floor گرفته میشه و در متغیر randomNumber قرار میگیره .
:: خروجی این کد (یک عدد تصادفی صحیح بین ۰ و ۱۰۰) :  (با رفرش صفحه عددی جدید می بینید)

lll