تولید اعداد صحیح تصادفی بین دو عدد دلخواه :

شاید دوست نداشته باشید عدد تصادفی از ۰ تا یه عدد دلخواه باشه . و بخواید مثلا عدد تولید شده بین ۸۰ تا ۱۰۰ باشه . انجام اینکار هم سادست . فرض کنید که می خواید اعداد تصادفی تولید شده بین دو عدد x و y باشه . کافیه عدد باند پایین یعنی x رو به عدد رندم تولید شده اضافه کنید و تابع رندم رو به جای اینکه در y ضرب کنید در y-x ضرب کنید . مثلا اگر بخواید اعداد تصادفی تولید شده بین ۸۰ و ۹۲ باشند ، کد رو باید به صورت زیر بنویسید :

jd

۱۲ همون اختلاف بین ۹۲ و ۸۰ هست ، و ۸۰ رو هم که با عدد تصادفی تولید شده جمع کردیم . در واقع حداقل می خواید ۸۰ رو داشته باشید به اضافه ی یک عدد تصادفی بین ۰ تا ۱۲ !
:: خروجی این کد (یک عدد تصادفی صحیح بین ۸۰ و ۹۲) : (با رفرش صفحه عددی جدید می بینید)

xx