سرنام DHCP-Dynamic Host Configuration Protocol یک پروتکل TCP/IP که به شبکه متصل به اینترنت امکان میدهد که وقتی یک کامپیوتر میزبان به شبکه متصل میشود یک ip addresss به طورخودکاربه آن اختصاص یابد

طرزعمل DHCP
پس از اینکه گزینه obtain ip addressautomatically را در client انتخاب کردیم مراحل زیر اتفاق می افتد
۱٫DHCP Client بسته DHCP Discover را برای جیستجوی DHCP Server انتشار(broad cast) میدهد
۲٫DHCP server بوسیله بسته DHCP Offer یک IP address به clinet تقدیم میکند
۳٫DHCP Clinet یک بسته را که DHCP Requset مینامیم به DHCP Server به منظور تحقیق اینکه آیا DHCP Server معتبراست یا خیر خواهد فرستاد
۴٫DHCP server بوسیله بسته DHCP acknowledgement جواب client را خواهد داد

DHCP

Daemon و یا همان پس زمینه سرویس این سرویس DHCPD نام دارد
شماره پورت برای DHCPD عدد ۶۸ می باشد

از فرمان زیر به منظور آشنایی از وضعیت سرویس DHCP استفاده میکنیم

#service dhcpd status

زمانی که dhcp شروع به کار میکند , فایل etc/dhcpd.conf را میخواند.اما بسته dhcp RPM بصورت اتوماتیک در etc/dhcpd.conf نصب نمیشود اما ما میتوانیم یک copy از آن را که در usr/share/doc/dhcp-3.0.1/dhcpd.conf.sample میباشد استفاده کنیم.بدین منظور یک copy از آن را طبق فرمان زیر کپی میکنیم

#cp /usr/share/doc/dhcp-3.0.1/dhcpd.conf.sample /etc/fhcpd.conf

بخاطر داشته باشید به منظور کارکردن سرویس DHCP میبایست یک DNS درحین کار داشته باشیم در این مثال از DNS pooya.com که در قسمت قبل توضیح داده شد استفاده میکنیم

برای پیکربندی DHCP به فایل زیر وارد میشویم و تنظیمات ضروری را انجام میدهیم

#vi /etc/dhcpd.conf

subnet 192.168.10.0  netmask   ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۰ {

#– default getway
option routers                          ۱۹۲٫۱۶۸٫۱۰٫۲۲۴;
option subnet-mask                  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۰

option nis-domain                    “pooya.com”;
option domain-name                 “pooya.com”;
option domain-name-servers      ۱۹۲٫۱۶۸٫۱۰٫۱
….
…..
range dynamic-bootp 192.168.10.100  ۱۹۲٫۱۶۸٫۱۰٫۲۰۰

حال تنظیمات dhcp به اتمام رسید و باید آن را ذخیره کنیم و سرویس را با فرمان زیر دوباره را اندازی کنیم

#service dhcpd restart