کدهای اسکی به ۳ بخش تقسیم می شوند:

۱- کدهای سیستم Non Printable :بین ۰ تا ۳۱ هستند.

۲- کدهای سیستم Lower ASCII :بین ۳۲ تا ۱۲۷ هستند که از کد های اسکی قدیمی پیروی میکردند که بر اساس ۷ بیتی بودن قرار میگرفتند که ما ایرانیان به خوبی با آن آشنا هستیم.وقتی فونت فارسی نداریم یا فراموش میکنیم صفحه را unicode کنیم این کدها ظاهر می شوند و که اصولا مخصوص زبان های خارجی است

۳- کد های سیستم Higher ASCII :بین ۱۲۸تا ۲۵۵ هستند.این کدها قابل برنامه ریزی هستند یعنی اینکه می توان تبادلات داشته باشن که در کدام زبان اصلی قرار بگیرند.