cname  هم  شبیه   arecord هستش  ولی  تو  arecord با آی پی  میتونید  یه آدرس  رو به  یه سرور دیگه  وصل  کنید ولی تو  cname به جای  آی پی  آدرس  رو وارد  می کنید