اکشن اسکریپت بسیار شبیه به جاوا اسکریپت است . نیازی به دانستن جاوا اسکریپت برای یاد گیری اکشن اسکریپت نیست ، اما با دانستن آن ، اکشن اسکریپت برای شما کمی آشنا خواهد بود .

انجمن شرکت های کامپیوتری اروپا ECMA در سند رسمی شماره ۲۶۲ خود جاوا اسکریپت و طرز استفاده استاندارد های آن را ثبت نموده است و اکشن اسکریپت نیز بر پایه آن سند پایه ریزی شده است .

چندی از تفاوت های اکشن اسکریپت و جاوا اسکریپت :

اکشن اسکریپت از آبجکت های سمت سرور مانند Browser, window ,anchor  پشتیبانی نمی کند . اکشن اسکریپت بطور کامل از آبجکت های داخلی جاوا اسکریپت پشتیبانی نمیکند . اکشن اسکریپت از بعضی ساختارهای دستوری پشتیبانی میکند که در جاوا اسکریپت ممنوع است ( بطور مثال ifFrameloaded و اسلش ها) و جاوا اسکریپت نیز بعضی از سینتکس های خاص خود را دارد .مانند try , catch , throw , statement lables اکشن اسکریپت از فانکشن ساز های جاوا اسکریپت پشتیبانی نمیکند . در جاوا اسکریپت مقدار بازگشتی داده های undefined همان undefined است . اما در اکشن اسکریپت مقدارش “” میشود(یعنی تهی) . در اکشن اسکریپت مقدار تعیین نشده در متغیر های عددی NaN است . اما در مقدار تعیین نشده ها در عبارات وو متغیر های عددی صفر است . در جاوا اسکریپت وقتی یک رشته نوع بولین دارد و طول رشته غیر از صفر باشد ،نتیجه آن true است  و اگر طول رشته صفر باشد مقدارش false میشود . در اکشن اسکریپت رشته به عدد تبدیل میشود . اگر عدد غیر صفر بود مقدار true  میدهد وگر نه مقدار false  خواهد شد .