تفاوت میان پوسته و دستور لینوکس

با کمک این این پوسته‌ها می‌توان داده را از طریق خط فرمان منتقل کرد. دستورهای زیادی برای تعامل با سیستم عامل وجود دارند و البته هیچ‌کس نیست که همه آن‌ها را بداند. فرق مهمی میان یک دستور پوسته و یک دستور لینوکس وجود دارد. دستورهای پوسته درون آن کارگذاری شده‌اند و وابسته به پوسته‌ای هستند که از آن استفاده می‌کنید و از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگر تغییر نمی‌کند و پایه‌ای ترین وظایف یک کامپیوتر را انجام می‌دهند. ‌ ‌از طرف دیگر دستورهای لینوکس به‌زبان‌های برنامه‌نویسی معمولا ‌(C)‌ نوشته شده‌اند و درست به توزیعی که از آن استفاده می‌کنید، وابسته‌اند.