تفاوت دمین با هاست:

دامنه ،  نامی است که شما برای سایت خود انتخاب می کنید و هاستینگ ،  فضایی است که به این نام نسبت می دهید تا بتوانید اطلاعات و صفحات وب و فایل های خودتان را در آن فضا قرار دهید. ضمنا ایمیل های شما نیز از این فضا استفاده می کنند.