چرا نباید فایل های هسته ی دروپال را تغییر دهید

مهم نیست که تغییر دادن فایل های هسته ی دروپال ممکن است چقدر کار شما را آسان کند تا بتوانید به آنچه می خواهید دست پیدا کنید، اما در مقابل این وسوسه مقاومت کنید.

این کار سبب می شود که به روز رسانی سایت (مثلا به خاطر به روز رسانی امنیتی در هسته) بسیار پیچیده و مشکل و حتی تقریبا غیر ممکن شود.
کار را برای کسانی که ممکن است بعد از شما بخواهد روی سایت کار کنند و سایت را نگهداری کنند، سخت می کنید.
ممکن است شما اشتباه کنید و سایت را در مقابل اکسپلویت ها آسیب پذیر کنید.

هسته ی دروپال طوری طراحی شده است که کاملا ماژولار باشد. بنا بر این هیچ دلیلی نباید وجود داشته باشد که بخواهید هسته ی دروپال را دستکاری کنید. در صورتی که یک ویژگی ای مد نظر شما است که به غیر از هک کردن هسته ی دروپال راه دیگری برای انجام آن نیست ، توصیه می شود که تغییرات خود را به صورت یک Patch درست کنید و سپس Patch را بر روی سایت اعمال کنید. همچنین یک Issue درست کنید و به این وسیله به انجمن دروپال بگویید که چه ویژگی ای را می خواهید و Patch تان را هم ارسال کنید. آن گاه Patch شما توسط انجمن تست می شود و ممکن است در آینده بخشی از هسته ی دروپال بشود.